گرفتن درام خشک کن نمی چرخد قیمت

درام خشک کن نمی چرخد مقدمه

درام خشک کن نمی چرخد